Programändring! I enlighet med FHMs rekommendationer och med tanke på medlemmars välbefinnande kan vi inte genomföra julmarknad med Luciakaffe på söndag 13/12. Men Olle och Lennart finns på plats 10 – 11 om någon vill köpa fågelmat. Kontakta Olle på 0705151496 alt. Lennart på 0705286255, möjligt att köpa fortsättningsvis i vinter. Med hopp om strålande Lucia! Styrelsen Lidköpings Fågelklubb

24/1 2021 är det dags för årets första exkursion! Samling kållandsgatan 20 för gemensam avfärd mot lämpligt mål kl 08.00 Glöm inte kikare och fika. Välkomna!

2/3 2021 Är det dags för årsmöte efter mötet kommer Patrik Eld att ha en bildvisning. Denna gång samlas vi på röda kvarn. Mer info kommer.