Inbjudan till föredrag hos Naturskyddsföreningen; Kom till Broholmskolan lördag den 13:e november klockan 16:00. David Söderblom Tay ska berätta för oss vad en invasiv art är, om vilka bekymmer de ger och vad vi kan göra/om vi kan göra något för att begränsa dem. David jobbar som kommunekolog i Västerås. En del av hans arbete handlar om den invasiva växten sjögull. Föreningen bjuder på lördagsfika! Ansvarig Kerstin Hessle tel. 070 428 31 26