Lördagen 25/9 är det dags för en exkursion till Halland.

Vi samlas kl 06.00 på Kållandsgatan 20.
Kontaktman; Göran Paulsson 0705 26 26 30
Vid otjänlig väderlek ställs exkursionen in.