Välkomna till klubbmöte där Lotta Berg berättar om Nidingen och dess fågelstation. Mötet äger rum tisdagen den 7/12 kl 19.00. Studiefrämjandets lokaler Kållandsgatan 20.
Föreningen bjuder på adventsfika obligatorisk anmälan varför vi vill att du anmäler dig senast söndag 5/12 till Gun-Britt Engblom, telefon 070-6607017.
Vi förutsätter att du är vaccinerad mot covid-19.

Klubbmöte, Projektredovisning är inställt

Välkomna till klubbmöte där projektgrupperna som arbetar med inventering av Havsörn, Fiskgjuse och Skarv redovisar resultatet för år 2021. Mötet äger rum tisdagen den 11/1 2022 klockan 19.00. Studiefrämjandets lokaler Kållandsgatan 20.