Nytt nummer av vår tidskrift UVEN ute på tisdag!

Innan klubbmötet utomhus på tisdag har du möjlighet att hämta ditt exemplar av ett nytt välmatat nummer av UVEN.

Redaktören är på plats vid Studiefrämjandet från klockan 17:30.

Allt för att hålla nere kostnaden för porto.