Lidköpings fågelklubb grundades 1976 och har genom åren drivit ett stort antal projekt för ett välmående fågelliv.

Vår klubblokal finns på Kållandsgatan 20, 531 60 LIDKÖPING

Nya medlemmar hälsas välkomna, kontakta kassören Jonny Berggren eller någon annan i styrelsen. Medlemsavgiften per år är 125 kr/vuxen, 50 kr/ junior och för hel familj 175 kr. Avgiften kan också betalas in på klubbens postgiro 72 78 59-1 med angivande av namn, adress och födelseår och gärna mobilnummer för sms om aktuella aktiviteter.

Styrelsen

Ordförande
Alfred Olofsson: 073-5339898

Sekreterare
Göran Paulsson: 070-5262630

Kassör
Jonny Berggren : 070-564 33 04

Vice Ordförande
Karin Björk Swälas : 070-6769959

Ledamöter
Folke Cerenius : 076-768 8138

Per-Olof Strandroth : 070-5151496

Martin Kindgren : 073-2011757

Johan Andin : 070-681 38 46

Kontaktpersoner

Fågelrapportering : Hans Hägnander  0511- 57742

Berguvsrapporter : Lars Persson  070-609 58 15

Vänerinventering : Anders Widestrand 0510-60982

Ringmärkning:

Jonas Lind 0510-21177

Alfred Olofsson 073-5339898

Studiecirklar : Per-Olof Strandroth  070-5151496

Tidskriften UVEN

Redaktör : Lennart Jonsson 070-5227457

Redaktion:

Gun-Britt Engblom  070-660 70 17

Per-Olof Strandroth  070-5151496

Hemsida/Facebook/Instagram

Redaktörer:

Alfred Olofsson 073-5339898

Göran Paulsson 070-5262630

Epost

lidkopingsfagelklubb@gmail.com