Månad: september 2023

Nytt fågeltorn vid Söne mad

Sedan tidigare har det funnits ett torn byggt av Svante Andreae i grandungen nordost om Sönevallen.

Nu har klubbens fågeltornsgrupp fått möjlighet att komplettera tornet med en trappa och en övergång vid elstängslet i närheten. På så sätt kommer vi 200 meter närmare den öppna vattenyta som finns längs Söneån jämfört med att stå vid Sönevallen.

Du tar dig dit genom att korsa elstängslet via den befintliga övergången nordost om Sönevallen, gå via de mindre holmar med enar som finns för att slutligen klättra över elstängslet en gång till. Än så länge krävs stövlar men planer finns på att man skall nå dit torrskodd. Det är gott om plats i tornet och granarna läar från öst till sydväst.

Utflykt till Söne mad

Tisdagens klubbmöte ute samlade arton medlemmar som begavs sig till Söne mad för att titta på gäss och vadare. En varm kvällssol värmde oss när vi från Sönevallen letade efter något mer spännande än grågås och kanadagås. Sex ägretthägrar, fem storspovar och några brushanar blev resultat. Bland gässen fanns också en vit gås.

Fotograf : Fredrik Hedberg

Klubbmöte ute

Tisdagen den 5 september klockan 18:00 samlas vi vid Studiefrämjandet, Kållandsgatan 20.

Som brukligt bestämmer vi målet för utflykten då vi träffas. Söne mad är ett av alternativen.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén