Månad: december 2022

Fågelklubben önskar

Kungsörn och havsörn

Örnsafarin till Boterstena i söndags gav skäl för namnet. Fyra deltagare styrde kosan till Önabacken vid Boterstena. Där bockade vi av fjällvråk, ormvråk, havsörn och sparvhök.

Sedan fortsatte vi någon kilometer till Rörsås där vi på nära håll kunde studera skillnaden mellan havsörn och kungsörn där de satt i samma träd. Värmde i kylan. Vi bockade också av en tornfalk.

På hemresan, när vi var strax innan reningsverket i Götene, såg vi en vit plastpåse på en pinne. När vi kom närmare kunde vi skåda en ägretthäger som stod och huttrade nära 44:an.

Sammanfattningsvis en bra dag.

Längtans landskap

Förra veckans klubbmöte med bildvisning samlade ca 30 personer.

Under natur- och landskapsfotograf Torbjörn Skogedals ledning togs vi med i ord och bild på utflykter från Torne träsk i norr till Falsterbo i söder, till både små och stora paradis.

Mötet inleddes av Karin Björk Swälas varefter Martin Kindgren informerade om det artrally vi planerat in i januari.

Vi hann också med ett lotteri där makarna Hjort vann en fågelholk.

Örnsafari till Boterstena

Söndagen den 11 december klockan 08:00 träffs vi vid Studiefrämjandet för utfärd till Boterstena med omnejd. Bra lokal för att hitta rovfåglar vintertid och vädret verkar bli bra.

Kungsörn, havsörn, tornfalk, fjällvråk och sparvhök har setts de tre senaste dagarna.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén