Kontakta fågelcentralen om du hittat en skadad fågel.

Hittad död fågel? 

Är fågeln ringmärkt ska ringen rapporteras in via Ringmärkningscentralens hemsida

https://www.nrm.se/forskningochsamlingar/miljoforskningochovervakning/ringmarkningscentralen.214.html

Många fåglar räknas som statens vilt dessa fåglar som nämns nedan ska lämnas in till polisen om dom hittas döda.

Fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, örnar, glador, falkar, kärrhökar, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, Rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna och storkar.