Den nya vadarstranden vid Lockörn uppmärksammas

Nu uppmärksammas vadarstranden vid Lockörn på Birdlife Sveriges hemsida:

https://birdlife.se/lidkoping-kommun-lidkopingstplats-for-flyttande-vadare/

Hjälp oss att inventera göktyta under maj!

I dagarna har Sveriges enda utpräglat flyttande hackspett börjat återvända till oss. Det är göktytan det handlar om, en gråbrun hackspett med ett speciellt utseende. Precis som våra andra hackspettar häckar den i hål, men den kan inte själv hacka ut dem, utan använder naturliga håligheter eller holkar. Därför förekommer göktytan inte sällan i trädgårdar. Under hela maj månad kommer fågelklubben göra en gemensam inventering av göktyta. Alla är välkomna att delta och rapportera sina fynd. Använd Artportalen för att lägga in dina rapporter. För att inventeringen ska bli så noggrann som möjligt får du gärna skapa nya fyndplatser med så exakt precision som möjligt. Det gör du genom att klicka på den röda markören strax ovanför kartan när du rapporterar i Artportalen. Klicka sedan i kartan där du vill lägga till fyndplatsen, ge lokalen ett namn och ange noggrannhet. Har du svårt att lägga in fynd i Artportalen kan du rapportera in fynden genom att kontakta fågelklubben.

För dig som vill fräscha upp göktytans läte finns en bra lektion i fågelsångskolan med Mats Ottosson och Annika Rastén på följande länk: https://sverigesradio.se/avsnitt/fagelsanglektion-31-mindre-hackspett-goktyta-och-larkfalk.

houmame-khelili-TKfg6B-8j0g-unsplash.jpg

Ny boplats för backsvalorna

Nu får backsvalorna en fredad häckningsplats norr om Styrmansgatan. Tidigare år har de byggt i jordhögar där de blivit störda av arbetet med jordmassor. Arbetet sker med benäget bistånd av Ronnie Hollsten på Lidköpings Kommun. Nu får vi bara hoppas att backsvalorna antar erbjudandet säger Birgitta Brissman som driver klubbens backsvaleprojekt.

Klubbmöte – maj

Tisdagen den 2 maj klockan 18:00 träffs vi vid Studiefrämjandet för utfärd till någon för dagen intressant fågellokal i närheten. Då kommer även det nya numret av UVEN att delas ut.

Utflykten till Östra Skaraborg ställs in eftersom det var svårt att hitta både ledare och intresserade då den skulle ha skett på Valborgsmässoafton. Vi sparar den till nästa säsong.

Söndagens exkursion inställd

Söndagens exkursion till Östra Skaraborg är inställd på grund av förväntat dåligt väder. Flyttas preliminärt till nästa söndag den 30 april.

Sparbanksdagen blev succé

Vårt deltagande på Sparbanksdagen blev uppskattat. Många var det som blev intresserade och till slut hade vi fått tio nya medlemmar i klubben. Duvhöken intresserade många barn. Gamla UVEN och Lilla Uven fick nya läsare. Ett stort tack till alla som bidrog!

Besök oss på Sparbanksdagen

Vi finns med på Sparbanksdagen nu på lördag. Du hittar oss i monter 8 som finns nära serveringen.

Fågelkurser i vår

Två nya fågelkurser startar i slutet av april. Kurserna sker i samarbete med Studiefrämjandet Lidköping.

Den ena kursen heter ”Börja skåda fågel” och startar den 24 april. Kursen leds av Martin Kindgren.

https://www.studieframjandet.se/vastra-gotalands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2023/april/borja-skada-fagel/

Den andra kursen är en fortsättningskurs som leds av Per Olof Strandroth. Anmälan även där till Studiefrämjandet Lidköping

Klubbmöte – april

På tisdag den 4 april klockan 19:00 träffs vi i Studiefrämjandets lokaler där Göran Paulsson visar vilken guldgruva Youtube är om man vill uppdatera sina fågelkunskaper inför en ny vår.

Han pratar också om enkla hjälpmedel för att bättre höra fågelsång.

Årsmöte 2023

När nordan tog i som mest från Vänern och snöfallet inte ville ge sig tänkte vi att detta årsmöte får inte många deltagare. Men vi hade fel.

Klockan 19 var vi 18 deltagare som först fick njuta av det bildspel som Per-Olof Strandroth bjöd på.

Sedan vidtog årsmötesförhandlingar under ledning av Bengt Strandqvist. Gun-Britt Engblom slutar sitt mångåriga arbete som sekreterare och lämnar också styrelsen. Styrelsen uttryckte sin uppskattning av det jobb hon lagt ner under ca femton år och överräckte en blomsterbukett.

Johan Andin valdes in som ny i styrelsen efter Gun-Britt.

Som årets obsar valdes sandlöparna vid Framnäs (publikt) och fjällgåsen som också sågs vid Framnäs (Hans Hägnander).

Sida 1 av 6

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén