För att se artikeln om fågeltornet följ länken här

https://birdlife.se/nytt-fageltorn-i-lidkoping/