Nu när det är en ordentlig vinter kan det vara intressant att läsa hur fåglarna klarar kylan. Här kommer en länk.

https://fof.se/tidning/2021/1/artikel/sa-haller-sig-faglar-varma-nar-det-ar-kallt?fbcli