Tisdagen den 5 april klockan 19:00 träffs vi i Studiefrämjandets lokaler, Kållandsgatan 20.

Då kommer en representant för Lidköpings Kommun och berättar om det arbete som nu pågår vid Lockörns Hamn och norrut för att skapa ersättningslokaler för rastande vadare och lekande gäddor. Detta sker som kompensation för det intrång som projektet Framtidens Framnäs innebär.

Dessutom kommer redovisning ske för våra projekt avseende havsörn, fiskgjuse, skarv och tornfalk.