I går tisdag samlades 26 medlemmar för klubbmöte på Kållandsgatan 20.

Ronnie Hollsten från Lidköpings Kommun informerade om projektet Framtidens Framnäs och hur det påverkar badstrand och småbåtshamn. Ett projekt med en budget om 210 miljoner.

Han informerade också om de kompensationsåtgärder som krävs och som innebär skapande av ersättningslokaler för rastande fåglar och lekande gäddor vid Lockörn.

Efter fika fortsatte kvällen med redovisning av de projekt avseende i första hand rovfåglar som klubben bedriver.

Lasse Persson berättade om situationen för berguven i Skaraborg och hur man bäst hittar de lokaler där berguven trivs.

Jonny Berggren och Anders Widestrand informerade om ett bra år 2021 avseende både havsörn och fiskgjuse.