Utflykten till Mariestad och Tegelängen lockade nio personer som i vackert sommarväder bland annat kunde se myrspov och svartsnäppa. En mycket lättillgänglig fågellokal.

På hemvägen fortsatte man först till Stora Ek vid Boterstena där Per-Olof Bengtsson tipsade om bästa skådarplatsen för rovfågelspaning.

Slutligen besökte man Ore Backar vid Hornborgasjön där man kunde räkna in 75 ägretthägrar.