Klubbmöte ute tisdagen den 6 september

Kvällens tema var den vadarstrand som kommunen skall anlägga vid Lockörn. Lennart Fahlgren och Anders Widestrand guidade 18 intresserade fågelskådare på denna plats.

Nu gällande förslag är att vadarstranden skall anläggas söder om nuvarande gräsplan och sträcka sig till Lockörns båthamn. Västerut begränsas området av den spång som anlagts tidigare.

Man kommer att skapa ett antal sandrevlar där vadarfåglar kan rasta och söka föda under sin flytt norrut eller söderut. Fågelklubben har påpekat att all vass bör tas bort och att en skötselplan tas fram som sedan garanterar att våtmarken fortsatt blir attraktiv både för fåglar och skådare.

Anders och Lennart som arbetat med detta projekt tillsammans med kommunen under tre års tid är till slut nöjda med hur vadarstranden förverkligas. Man har under arbetes gång haft hjälp från BirdLife Sverige genom fågelskyddssamordnare Anders Lignell och ordförande Lotta Berg. På så sätt har Lidköpings Fågelklubb fått valuta för sitt medlemskap i BirdLife Sverige.

Under föredragningen cirklade en småspov och en storspov över oss som för att betona att detta blir en bra plats.