Söndagen den 13 november gick exkursionen till Spårön där det fanns en trovärdig observation av vitryggig hackspett dagen innan.

Att Kjell Svensson och P-O Bengtsson redan var på plats när vi kom fram stärkte oss i tron att hitta den.

Men vi fick nöja oss med större hackspett, spillkråka och gröngöling. Däremot hörde eller såg vi alla mesar utom stjärtmes.

Vi fortsatte sedan till Lindholmen och Smedjeön där vi bland annat såg tre salskrakar, en varfågel, gärdsmyg och hörde domherren locka.

Vindstilla, tyst och 12 grader varmt. En novemberdag att komma ihåg.