Förra veckans klubbmöte med bildvisning samlade ca 30 personer.

Under natur- och landskapsfotograf Torbjörn Skogedals ledning togs vi med i ord och bild på utflykter från Torne träsk i norr till Falsterbo i söder, till både små och stora paradis.

Mötet inleddes av Karin Björk Swälas varefter Martin Kindgren informerade om det artrally vi planerat in i januari.

Vi hann också med ett lotteri där makarna Hjort vann en fågelholk.