Glöm inte att rapportera besökarna vid ditt fågelbord!

https://birdlife.se/fagelintresse/vinterfaglar-inpa-knuten