Vid tisdagens klubbmöte gav Johan Andin en uppskattad bildvisning av ett år vid Kinneviken. Hans utgångspunkt är ofta Lockörn och det fågelliv man kan uppleva där. Ibland kompletterat med filosofiska dagboksanteckningar.

Han beskrev också hur hans fågelintresse grundades under hans uppväxt i Arvika.

Avslutningsvis försökte Göran Paulsson bringa klarhet i de olika dräkter som fiskmås respektive gråtrut passerar under sin uppväxt.