I dagarna har Sveriges enda utpräglat flyttande hackspett börjat återvända till oss. Det är göktytan det handlar om, en gråbrun hackspett med ett speciellt utseende. Precis som våra andra hackspettar häckar den i hål, men den kan inte själv hacka ut dem, utan använder naturliga håligheter eller holkar. Därför förekommer göktytan inte sällan i trädgårdar. Under hela maj månad kommer fågelklubben göra en gemensam inventering av göktyta. Alla är välkomna att delta och rapportera sina fynd. Använd Artportalen för att lägga in dina rapporter. För att inventeringen ska bli så noggrann som möjligt får du gärna skapa nya fyndplatser med så exakt precision som möjligt. Det gör du genom att klicka på den röda markören strax ovanför kartan när du rapporterar i Artportalen. Klicka sedan i kartan där du vill lägga till fyndplatsen, ge lokalen ett namn och ange noggrannhet. Har du svårt att lägga in fynd i Artportalen kan du rapportera in fynden genom att kontakta fågelklubben.

För dig som vill fräscha upp göktytans läte finns en bra lektion i fågelsångskolan med Mats Ottosson och Annika Rastén på följande länk: https://sverigesradio.se/avsnitt/fagelsanglektion-31-mindre-hackspett-goktyta-och-larkfalk.

houmame-khelili-TKfg6B-8j0g-unsplash.jpg