Den 15 augusti klockan 18 namnger kommunen den nyanlagda vadarstranden vid Lockörn. Evenemanget pågår mellan klockan 18-20. Lägg gärna in detta i din kalender. Detta är en första påminnelse.