På kvällen den 15 augusti kl. 18-20 kommer kommunen tillsammans med Lidköpings fågelklubb och Lockörns hamnförening att uppmärksamma att området utanför spången mellan vattenreningsverket och hamnen har namngivits – Lockörns vadarstrand. Ni är varmt välkomna!

Under kvällen kommer projektet att finnas på plats för att informera och svara på frågor, det kommer finnas utrustning på plats för att prova att skåda fågel. Lockörns hamnförening arrangerar också en metartävling för barn.

Program för kvällen: Projektet med samarbetspartners berättar kort om området och vad som skapats. Symbolisk namngivningsceremoni av kommunalrådet Ulrika Gartman Blom.

Parkera gärna söder om vattenverket!