Söndagens utflykt till Oxhagens våtmark utanför Larv samlade sex deltagare. Lördagens störtregn över Varaslätten hade lagt många åkrar under vatten så resan gick i våtmarkens tecken.

När vi kom fram möttes vi av Sture Hermansson och Björn Fridner från Varabygdens fågelklubb som berättade om våtmarkens tillblivande och vilka fåglar den lockat så här långt. Vi kunde bland annat se stenfalk, smålom, sothöna och en törnskata.

På hemresan guidade Lennart Fahlgren oss längs Lidan och visade bra obs-platser. Herrekvarn visade ett imponerande vattenfall och där stod forsärlan och väntade på en sten.