Sedan tidigare har det funnits ett torn byggt av Svante Andreae i grandungen nordost om Sönevallen.

Nu har klubbens fågeltornsgrupp fått möjlighet att komplettera tornet med en trappa och en övergång vid elstängslet i närheten. På så sätt kommer vi 200 meter närmare den öppna vattenyta som finns längs Söneån jämfört med att stå vid Sönevallen.

Du tar dig dit genom att korsa elstängslet via den befintliga övergången nordost om Sönevallen, gå via de mindre holmar med enar som finns för att slutligen klättra över elstängslet en gång till. Än så länge krävs stövlar men planer finns på att man skall nå dit torrskodd. Det är gott om plats i tornet och granarna läar från öst till sydväst.