På tisdag den 9 januari klockan 19:00 träffs vi i Studiefrämjandets lokaler för redovisning av pågående projekt avseende berguv, havsörn, fiskgjuse, tornfalk och backsvala.
Vi får också en kort berättelse om vittruten som besökte Lidköpings hamn i december.