Örnsafarin till Boterstena i söndags gav skäl för namnet. Fyra deltagare styrde kosan till Önabacken vid Boterstena. Där bockade vi av fjällvråk, ormvråk, havsörn och sparvhök.

Sedan fortsatte vi någon kilometer till Rörsås där vi på nära håll kunde studera skillnaden mellan havsörn och kungsörn där de satt i samma träd. Värmde i kylan. Vi bockade också av en tornfalk.

På hemresan, när vi var strax innan reningsverket i Götene, såg vi en vit plastpåse på en pinne. När vi kom närmare kunde vi skåda en ägretthäger som stod och huttrade nära 44:an.

Sammanfattningsvis en bra dag.