Vårt deltagande på Sparbanksdagen blev uppskattat. Många var det som blev intresserade och till slut hade vi fått tio nya medlemmar i klubben. Duvhöken intresserade många barn. Gamla UVEN och Lilla Uven fick nya läsare. Ett stort tack till alla som bidrog!