Nu får backsvalorna en fredad häckningsplats norr om Styrmansgatan. Tidigare år har de byggt i jordhögar där de blivit störda av arbetet med jordmassor. Arbetet sker med benäget bistånd av Ronnie Hollsten på Lidköpings Kommun. Nu får vi bara hoppas att backsvalorna antar erbjudandet säger Birgitta Brissman som driver klubbens backsvaleprojekt.